หัวข้อเรื่อง

 วิธีการเปลี่ยนพาสเวริ์ด Windows 10

หากพาสเวิร์ด Login เข้า Windows 10 -ของท่านหมดอายุสามารถเปลี่ยนตามวิธีการด้านล่างได้เลย...